Ủy viên hội đồng Philip Royne

Philip Royne

Distribution Center (DC)

Sơ lược bản thân

  • Họ và tên: Philip Royne
  • Học vị: Tiến sĩ (PhD)
  • Lĩnh vực: Distribution Center (DC)

Kinh nghiệm chuyên môn

  • 2009 – nay: Tổng quản lý (GM) các DC Châu Á, Sumitomo

Kinh nghiệm giảng dạy

Đào tạo, huấn luyện nhân viên tại công ty

messenger-link
hotline
zalo-link