Loại STEM 1: Hands-on experience (Trải nghiệm)

“Learning by Doing” là phương pháp đào tạo được dùng.  Người học sẽ được học thông qua làm việc, hướng dẫn, từ đó rút ra các quan sát và bài học của mình.

1. Nanoparticles trong kem chống nắng (Nanoparticles in sunscreen)

Mục tiêu thí nghiệm

 • Sử dụng nanoparticles cho các mục tiêu cụ thể
 • Đánh giá phương pháp thử nghiệm độ hiệu quả của kem chống nắng

Mô tả

Khoá học dài 4-5 tiếng. Khoá học dành cho độ tuổi từ 14-16 tuổi nhưng có thể mở rộng đối tượng.

2. Nước cứng (Hard water challenge)

Mục tiêu thí nghiệm

 • Giải thích cách cấu tạo và cách sử dụng của bản đồ tra cứu nước cứng
 • Sử dụng hướng dẫn để tiến hành kiểm tra độ cứng của nước
 • So sánh độ hiệu quả của các màng lọc nước cứng
 • Tìm hiểu các vấn đề sức khoẻ, đồ gia dụng liên quan tới nước cứng

Mô tả

Khoá học dài 4-5 tiếng. Khoá học dành cho độ tuổi từ 14-16 tuổi nhưng có thể mở rộng đối tượng.

3. Làm xà bông và chất tẩy rửa từ dầu dừa

Mục tiêu thí nghiệm

 • Làm xà phòng và chất tẩy rửa từ dầu dừa

Mô tả

Khoá học dài 1 tiếng. Khoá học dành cho độ tuổi từ 14-16 tuổi nhưng có thể mở rộng đối tượng.

4. Mực biến mất (Disappearing ink)

Mục tiêu thí nghiệm

 • Khám phá phản ứng của acid và base

Mô tả

Khoá học dài 60 phút. Khoá học dành cho độ tuổi từ 14-16 tuổi nhưng có thể mở rộng đối tượng.

5. Làm nước rửa chén từ dầu dừa (Dish washing from coconut oil)

Mục tiêu thí nghiệm

 • Làm nước rửa chén tại nhà

Mô tả

Khoá học dài 30 phút. Khoá học dành cho độ tuổi từ 14-16 tuổi nhưng có thể mở rộng đối tượng.

5. Làm keo từ sữa (making glue from milk)

Mục tiêu thí nghiệm

 • Khám phá quá trình tạo keo dán từ sữa

Mô tả

Khoá học dài 60 phút. Khoá học dành cho độ tuổi từ 14-16 tuổi nhưng có thể mở rộng đối tượng.

6. Dầu gội

Mục tiêu thí nghiệm

 • Hiểu vai trò của chất hoạt động bề mặt
 • Hiểu cấu trúc của tóc
 • Hiểu cơ chế hoạt động của dầu gội và dầu xả
 • Tạo ra dầu gội đơn giản, an toàn

Mô tả

Khoá học dài 120 phút. Khoá học dành cho độ tuổi từ 14-16 tuổi nhưng có thể mở rộng đối tượng.

7. Bọt chống cháy

Mục tiêu thí nghiệm

 • Tạo bọt chống lửa

Mô tả

Khoá học dài 70-90 phút. Khoá học dành cho độ tuổi từ 14-16 tuổi nhưng có thể mở rộng đối tượng.

8. Gel sát khuẩn tay (Hand sanitizer)

Mục tiêu thí nghiệm

 • Tạo gel rửa tay

Mô tả

Khoá học dài 70-90 phút. Khoá học dành cho độ tuổi từ 14-16 tuổi nhưng có thể mở rộng đối tượng.

STEM 2: Problem - Solving Practical (Khám phá)

Xác định Hàm lượng đường và pH của nước có gas

Mục tiêu học

 • Xác định hàm lượng đường và pH của nước uống có ga
 • Thảo luận về ứng dụng của đường và độ acid

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Mục tiêu học

 • Xác định ảnh hưởng của muối trong nấu ăn
 • Thảo luận ảnh hưởng của muối đến sức khoẻ

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Mục tiêu học

 • Vai trò của chất trương nở trong nướng bánh
 • Giải thích tại sao phải tuân thủ quy trình

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Mục tiêu học

 • Giải thích chất lỏng phi – Newton là gì?
 • Mô tả điều kiện khi chất bột có thể nổ.

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Mục tiêu học

 • Giải thích chất lỏng phi – Newton là gì?
 • Mô tả điều kiện khi chất bột có thể nổ.

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Mục tiêu học

 • Giải thích vai trò của probiotic trong gut
 • Giải thích sự cần thiết của vi bao

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Mục tiêu học

 • Giải thích thế nào là “cold”
 • Giải thích ứng dụng của phản ứng làm giảm nhiệt độ

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Mục tiêu học

 • Giải thích xà phòng đóng vai trò như thế nào trong việc làm sạch
 • Giải thích chất nhũ hoá được sử dụng như thế nào tạo nên kem dưỡng tay

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Mục tiêu học

 • Phát triển kỹ năng quan sát bằng cách so sánh pH của nhiều loại kem   đánh răng
 • Xác định tính chất nào tốt nhất để trung hoà acid trong miệng

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Mục tiêu học

 • Dùng Smart phone để khám phá định luật Beer-Lambert

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Mục tiêu học

 • Xác định sự cố tràn dầu
 • Xử lý sự cố tràn dầu

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Nóng chảy và đông đặc của stearic acid

Mục tiêu học

 • Xác định nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của stearic acid

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Lọc bằng than hoạt tính

Mục tiêu học

 • Lọc mùi bằng than hoạt tính
 • Lọc màu bằng than hoạt tính

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

Lọc bằng than hoạt tính

Mục tiêu học

 • Tạo 7 sắc cầu vồng bằng acid và base

Thí nghiệm này diễn ra trong vòng 1 h. Được thiết kế cho học sinh từ 11-14 tuổi, nhưng có thể điều chỉnh cho các đối tượng tuổi khác.

messenger-link
hotline
zalo-link