Dịch vụ cung cấp nguyên liệu dược – mỹ phẩm

Lý do chọn chúng tôi

Được kiểm định

  • Nguyên liệu được kiểm định chất lượng
  • Nguyên liệu ổn định chất lượng

Chất lượng ổn định

  • Ổn định chất lượng
  • Ổn định số lượng

Nguyên liệu mới

  • Nguyên liệu có hàm lượng cao
  • Nguyên liệu có khả năng cạnh tranh quốc tế

Thông tin sản phẩm

Nguyên liệu: Trái bồ kết

Dung môi trích ly: Nước

Dung môi khác trong sản xuất: Không

Độ ẩm: 30-40%

Hàm lượng Saponin: 25 – 35%

Tiêu chuẩn cơ sở: Khi có yêu cầu

Quy cách đóng gói: Can chứa nguyên liệu 5kg, 10 kg, 20kg

Thời gian giao hàng: Dự kiến 15 ngày dự kiến (sẽ xác nhận lại thời gian cụ thể)

Giá bán số lượng lớn (>50 kg), thường xuyên: Đàm phán

Thông tin sản phẩm

Dung môi trích ly: Nước

Dung môi khác trong sản xuất: Cồn

Độ ẩm: 30-40%

Hàm lượng cồn: <2%

Hàm lượng Saponin: 75 – 85%

Tiêu chuẩn cơ sở: Khi có yêu cầu

Quy cách đóng gói: Can chứa nguyên liệu 5kg, 10 kg, 20kg

Thời gian giao hàng: Dự kiến 30 ngày (sẽ xác nhận lại thời gian cụ thể)

Giá bán số lượng lớn (>50 kg), thường xuyên: Đàm phán

Thông tin sản phẩm

Phương pháp chưng cất: Hơi nước

Dung môi khác trong sản xuất: Không

Hàm lượng Menthol: 35 – 45%

Tiêu chuẩn cơ sở: Khi có yêu cầu

Quy cách đóng gói: Can chứa 1kg, 5kg, 10 kg

Thời gian giao hàng: Dự kiến 10 ngày (sẽ xác nhận lại thời gian cụ thể)

Giá bán số lượng lớn (>10 kg), thường xuyên: Đàm phán

Menthol >80%

Phương pháp chưng cất: Hơi nước

Dung môi khác trong sản xuất: Không

Hàm lượng Menthol: >80%

Tiêu chuẩn cơ sở: Khi có yêu cầu

Quy cách đóng gói: Can chứa 1kg, 5kg, 10 kg

Thời gian giao hàng: Dự kiến 10 ngày (sẽ xác nhận lại thời gian cụ thể)

Giá bán số lượng lớn (>10 kg), thường xuyên: Đàm phán

messenger-link
hotline
zalo-link