INTRODUCTION

Viện Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hóa Dược có tham vọng trở thành một trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ hóa dược để khai thác hiệu quả nguồn dược liệu ở Việt Nam thành các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các chế phẩm phục vụ cuộc sống từ dược liệu. Đồng thời Viện sẽ trở thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao giúp người học nâng cao khả năng chuyên môn và khả năng sáng tạo trong công việc.

WHY SHOULD YOU CHOOSE IMTAT?

CÔNG NGHỆ TẠO SẢN PHẨM CÓ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CAO

TYPICAL IMPLEMENTED PROJECTS

BUSINESS LINKS

News

REGISTER FOR CONSULTATIONS

    messenger-link
    hotline
    zalo-link