Bà Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Banking – International payments

Sơ lược bản thân:

 • Họ và tên: Nguyễn Trần Thảo Nguyên
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngân hàng – Thanh toán quốc tế

 

Kinh nghiệm chuyên môn:

 • 2020 – nay: Trưởng phòng Xuất khẩu – TT.TTQT HDBank
 • 2018-2019: Phó phòng TTQT – HDBank
 • 2016-2017: Trưởng bộ phận Phòng TTQT – HDBank
 • 2013-2015: Kiểm soát viên Phòng TTQT – HDBank
 • 2010-2012: Chuyên viên TTQT – HDBank
 • 2008-2009: Thành viên dự án Core Banking – HDBank
 • 2006-2007: Chuyên viên TTQT – HDBank

Kinh nghiệm giảng dạy:

 • Giảng viên nội bộ – Trung tâm đào tạo HDBank

Thông tin liên hệ:

Email: ng.thaonguyen@gmail.com

messenger-link
hotline
zalo-link