Dịch vụ đăng ký chuẩn hữu cơ và tự nhiên ECOCERT/COSMOS

Đánh giá sơ bộ khả năng xin COSMOS

  • Khảo sát đặc tính sản phẩm và quy trình kỹ thuật
  • Đánh giá khả năng đạt cosmos
  • Các điều khoản COSMOS

Hướng dẫn cách điền hồ sơ, chuẩn bị tài liệu kỹ thuật

  • Chuẩn bị tài liệu để nộp cho tổ chức COSMOS
  • Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật về quy trình sản xuất, sản phẩm

Liên lạc nộp hồ sơ, nộp tài liệu kỹ thuật, trả lời các câu hỏi, thắc mắc cho tới khi đạt giấy chứng nhận COSMOS.

  • Nộp hồ sơ xin COSMOS
  • Nộp lệ phí COSMOS và các điều kiện khác
  • Trả lời các câu hỏi kỹ thuật cho COSMOS
  • Nhận giấy COSMOS
messenger-link
hotline
zalo-link